Berry ANGRIAWAN

Berry ANGRIAWAN Berry ANGRIAWAN Berry ANGRIAWAN

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
16 (Cao nhất 15 vào tuần 28 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-02 13:00)

1

 • 11 - 21
 • 22 - 20
 • 16 - 21

2

Đôi nam (2018-08-01 17:30)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam 

0

 • 13 - 21
 • 8 - 21

2

LIAO Min Chun

Chinese Taipei

 

SU Ching Heng

Chinese Taipei

Đôi nam 

2

 • 21 - 14
 • 21 - 12

0

Đôi nam (2018-07-03 11:15)

2

 • 20 - 22
 • 21 - 18
 • 21 - 18

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá