Berry ANGRIAWAN

Berry ANGRIAWAN Berry ANGRIAWAN Berry ANGRIAWAN

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
16 (Cao nhất 15 vào tuần 22 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Australian Open 2018

Đôi nam (2018-05-10 18:25)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 17

0

Đôi nam (2018-05-09 19:20)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 15

0

Phillip CHEW

United States

 

Ryan CHEW

United States

BARFOOT & THOMPSON New Zealand Mở cửa năm 2018

Đôi nam 

0

 • 17 - 21
 • 17 - 21

2

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

Đôi nam 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

Đôi nam 

2

 • 13 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 16

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá