Mia BLICHFELDT

Mia BLICHFELDT Mia BLICHFELDT Mia BLICHFELDT

Thông tin

Quốc gia
Đan Mạch(Denmark)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 11 vào tuần 41 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-11-13 21:20)

Mia BLICHFELDT

Đan Mạch
XHTG 13

1

 • 21 - 10
 • 15 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

HE Bingjiao

Trung Quốc
XHTG 7

Phúc Châu Trung Quốc mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-11-07 13:00)

Mia BLICHFELDT

Đan Mạch
XHTG 13

1

 • 8 - 21
 • 21 - 16
 • 7 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ratchanok INTANON

Thái Lan
XHTG 5

Đĩa đơn nữ (2019-11-06 13:00)

Mia BLICHFELDT

Đan Mạch
XHTG 13

2

 • 21 - 15
 • 20 - 22
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

YEO Jia Min

Singapore
XHTG 25

YONEX Pháp mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-10-22 11:10)

Mia BLICHFELDT

Đan Mạch
XHTG 13

1

 • 11 - 21
 • 21 - 16
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

TỔNG Giải vô địch thế giới BWF 2019

Đĩa đơn nữ (2019-08-23 17:00)

Mia BLICHFELDT

Đan Mạch
XHTG 13

1

 • 17 - 21
 • 21 - 18
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

CHEN Yufei

Trung Quốc
XHTG 1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá