Giap Chin GOH

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
106 (Cao nhất 66 vào tuần 37 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX SUNRISE Nepal International Series 2018

Đơn nam (2018-12-05 17:30)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 106

0

 • 14 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kaushal DHARMAMER

India
XHTG 167

Đơn nam (2018-12-05 10:30)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 106

2

 • 21 - 12
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Amir SAEED

Pakistan
XHTG 866

Đơn nam (2018-12-04 15:00)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 106

2

 • 21 - 7
 • 21 - 6

0

Kết quả trận đấu

Tata Open India International Challenge 2018

Đơn nam 

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 106

0

 • 17 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lakshya SEN

India
XHTG 105

Đơn nam (2018-11-29 18:20)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 106

2

 • 16 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 8

1

Kết quả trận đấu

Abhishek YELIGAR

India
XHTG 175

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá