Giap Chin GOH

Giap Chin GOH

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
114 (Cao nhất 66 vào tuần 37 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Bảo hiểm nhân thọ liên bang IDBI mở rộng 2019

Đơn nam (2019-08-07 15:40)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

0

 • 18 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

SUN Feixiang

Trung Quốc
XHTG 68

Sê-ri Malaysia International Series 2019

Đơn nam (2019-06-18 19:15)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

1

 • 11 - 21
 • 21 - 9
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Muhammad FEBRIANSYAH

Indonesia
XHTG 345

FLEET Mauritius International 2019

Đơn nam (2019-06-15 16:00)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

2

 • 19 - 21
 • 21 - 8
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

B. R. Sankeerth

Canada
XHTG 102

Đơn nam (2019-06-15 10:00)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

2

 • 16 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 17

1

Kết quả trận đấu

Rosario MADDALONI

Italy
XHTG 118

Đơn nam (2019-06-14 14:00)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

2

 • 21 - 9
 • 21 - 5

0

Kết quả trận đấu

Melvin APPIAH

Mauritius
XHTG 315

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá