Giap Chin GOH

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
114 (Cao nhất 66 vào tuần 37 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đơn nam (2019-04-11 18:00)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

1

 • 21 - 17
 • 14 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

HEO Kwang Hee

Korea
XHTG 45

Đơn nam (2019-04-11 09:00)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

2

 • 21 - 12
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

LIU Wei Chi

Chinese Taipei
XHTG 283

Đơn nam (2019-04-09 16:30)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

2

 • 21 - 15
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Siddharath THAKUR

India
XHTG 126

YONEX-SUNRISE Ấn Độ mở rộng 2019

Đơn nam (2019-03-27 16:00)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

0

 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Pháp sư Masters 2019

Đơn nam (2019-03-20 21:00)

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

1

 • 23 - 21
 • 11 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mark CALJOUW

Netherlands
XHTG 31

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá