Christian ADINATA

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
348

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thổ Nhĩ Kỳ Quốc tế 2018

Đơn nam (2018-12-19 11:20)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 348

0

 • 10 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Emre LALE

Turkey
XHTG 95

Đơn nam (2018-12-18 16:50)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 348

2

 • 14 - 21
 • 21 - 11
 • 21 - 6

1

Kết quả trận đấu

Azmy QOWIMURAMADHONI

Indonesia
XHTG 159

Đơn nam (2018-12-18 10:40)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 348

2

 • 21 - 17
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Syabda Perkasa BELAWA

Indonesia
XHTG 233

Trình độ đơn nam (2018-12-17 17:00)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 348

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Tayfun TASDEMIR

Turkey
XHTG 1327

Trình độ đơn nam (2018-12-17 12:20)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 348

2

 • 21 - 10
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Mattias SONDERSKOV

Luxembourg
XHTG 655

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá