Christian ADINATA

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
295

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nam U19 (2019-03-09 16:50)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 295

1

 • 21 - 15
 • 12 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-03-09 14:50)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 295

2

 • 21 - 12
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Oscar SUNEKÆR

Denmark
XHTG 985

Đơn nam U19 (2019-03-09 11:55)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 295

2

 • 21 - 13
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-03-08 13:05)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 295

2

 • 21 - 15
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Marcell CSOBOD

Hungary
XHTG 1649

YONEX Hà Lan Junior International 2019

Đơn nam U19 (2019-03-03 15:00)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 295

1

 • 14 - 21
 • 21 - 13
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIU Liang

China
XHTG 964

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá