Christian ADINATA

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
276

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cầu lông thiếu niên châu Á 2019 (Sự kiện đồng đội)

Đơn nam 

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 276

2

 • 21 - 13
 • 18 - 21
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Riku HATANO

Japan
XHTG 988

Sê-ri Malaysia International Series 2019

Đơn nam (2019-06-18 16:55)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 276

0

 • 14 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Giải thưởng lớn Pembangunan Jaya Raya Junior 2019

Đơn nam U19 (2019-05-03 13:30)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 276

1

 • 21 - 17
 • 10 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-05-02 15:00)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 276

2

 • 21 - 15
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-05-01 14:15)

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 276

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá