Vaishnavi Reddy JAKKA

Vaishnavi Reddy JAKKA

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
98 (Cao nhất 49 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải thưởng lớn Pembangunan Jaya Raya Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-05-01 14:15)

0

 • 8 - 21
 • 6 - 21

2

Kết quả trận đấu

Maharani Sekar BATARI

Indonesia
XHTG 346

Thử thách quốc tế YONEX-ROZA BTY Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-04-24 17:00)

1

 • 18 - 21
 • 21 - 13
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2019-04-24 11:30)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

YONEX Thụy Sĩ mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-13 13:20)

1

 • 12 - 21
 • 23 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kristin KUUBA

Estonia
XHTG 61

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-09 13:40)

0

 • 13 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

HAN Qianxi

China
XHTG 982

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá