Vaishnavi Reddy JAKKA

Vaishnavi Reddy JAKKA

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
64 (Cao nhất 49 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Thụy Sĩ mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-13 13:20)

1

 • 12 - 21
 • 23 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kristin KUUBA

Estonia
XHTG 65

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-09 13:40)

0

 • 13 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

HAN Qianxi

China
XHTG 990

Đơn nữ U19 (2019-03-09 10:10)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Simona PILGAARD

Denmark
XHTG 582

Đơn nữ U19 (2019-03-08 16:10)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

HUANG Ching Ping

Chinese Taipei

YONEX Hà Lan Junior International 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-02 11:00)

0

 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

HAN Qianxi

China
XHTG 990

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá