Anastasiia SHAPOVALOVA

Thông tin

Quốc gia
Russia(Russia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
258 (Cao nhất 242 vào tuần 13 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Nga mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-18 15:15)

1

 • 21 - 13
 • 12 - 21
 • 15 - 21

2

Đĩa đơn nữ (2019-07-17 14:00)

0

 • 12 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Sabrina JAQUET

Switzerland
XHTG 56

Đêm trắng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-07-12 18:45)

0

 • 14 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đĩa đơn nữ (2019-07-12 13:30)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Ashwathi PILLAI

Sweden
XHTG 175

Đĩa đơn nữ (2019-07-11 13:30)

2

 • 21 - 9
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Laura SAROSI

Hungary
XHTG 110

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá