Anastasiia SHAPOVALOVA

Thông tin

Quốc gia
Russia(Russia)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
251

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Estonia International 2019

Đôi nữ (2019-01-11 15:00)

Anastasiia SEMENOVA

Russia
XHTG 147

 

Anastasiia SHAPOVALOVA

Russia
XGTH 251

0

 • 14 - 21
 • 20 - 22

2

Thổ Nhĩ Kỳ Quốc tế 2018

Đĩa đơn nữ 

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

LI Yun

China
XHTG 314

YONEX Estonia International 2019

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-01-10 15:00)

1

 • 13 - 21
 • 21 - 17
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Amy TAN

Netherlands
XHTG 534

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-01-10 11:50)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Ulyana ZAKHARAVA

Belarus
XHTG 877

Thổ Nhĩ Kỳ Quốc tế 2018

Đĩa đơn nữ (2018-12-19 11:20)

2

 • 21 - 15
 • 14 - 21
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Mariya MITSOVA

Bulgaria
XHTG 93

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá