Anastasiia SHAPOVALOVA

Thông tin

Quốc gia
Russia(Russia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
243 (Cao nhất 228 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-09 16:10)

0

 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

HAN Qianxi

China
XHTG 990

Đơn nữ U19 (2019-03-09 14:15)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Sophia GRUNDTVIG

Denmark
XHTG 347

Đôi nữ U19 (2019-03-09 12:30)

1

 • 17 - 21
 • 22 - 20
 • 16 - 21

2

Đơn nữ U19 (2019-03-09 10:10)

2

 • 21 - 12
 • 15 - 21
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu
Đôi nữ U19 (2019-03-08 17:55)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 14

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá