ZHOU Meng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
556 (Cao nhất 387 vào tuần 3 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

VICTOR Ba Lan 2019

Đôi nữ U19 (2019-01-20 09:00)

DAI Wang

China
XHTG 556

 

ZHOU Meng

China
XGTH 556

0

 • 16 - 21
 • 17 - 21

2

KENG Shuliang

KENG Shuliang

 
Đôi nữ U19 (2019-01-19 16:00)

DAI Wang

China
XHTG 556

 

ZHOU Meng

China
XGTH 556

2

 • 21 - 14
 • 21 - 7

0

 
Marcelina FRANCZUK

Marcelina FRANCZUK

Đôi nữ U19 (2019-01-19 13:30)

DAI Wang

China
XHTG 556

 

ZHOU Meng

China
XGTH 556

2

 • 21 - 10
 • 21 - 6

0

 

Anna DUDA

Poland
XHTG 1190

Đơn nữ U19 (2019-01-19 11:45)

ZHOU Meng

China
XHTG 556

2

 • 21 - 12
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu
Đôi nữ U19 (2019-01-18 16:35)

DAI Wang

China
XHTG 556

 

ZHOU Meng

China
XGTH 556

2

 • 21 - 8
 • 21 - 13

0

Anastasiia KOSENCHUK

Anastasiia KOSENCHUK

 

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá