ZHOU Meng

ZHOU Meng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
397 (Cao nhất 385 vào tuần 17 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải thưởng lớn Pembangunan Jaya Raya Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-05-04 11:00)

ZHOU Meng

China
XHTG 397

1

 • 18 - 21
 • 21 - 15
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 176

Đơn nữ U19 (2019-05-03 13:30)

ZHOU Meng

China
XHTG 397

2

 • 21 - 13
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

WU Yuqi

China
XHTG 314

Đơn nữ U19 (2019-05-02 14:20)

ZHOU Meng

China
XHTG 397

2

 • 21 - 11
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2019-05-01 13:05)

ZHOU Meng

China
XHTG 397

2

 • 21 - 14
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế YONEX-ROZA BTY Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-04-25 11:00)

ZHOU Meng

China
XHTG 397

2

 • 22 - 20
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá