ZHOU Meng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
542 (Cao nhất 387 vào tuần 3 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cầu lông trẻ em châu Á 2018 (Sự kiện cá nhân)

Đơn nữ U19 (2018-07-19 18:30)

ZHOU Meng

China
XHTG 542

2

 • 21 - 17
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2018-07-19 09:10)

ZHOU Meng

China
XHTG 542

2

 • 21 - 19
 • 18 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Akari KURIHARA

Japan
XHTG 609

YONEX-SHERA-ROZA-BTY Junior Internainal

Đơn nữ U19 

ZHOU Meng

China
XHTG 542

0

 • 23 - 25
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

Giải vô địch cầu lông trẻ em châu Á 2018 (Sự kiện cá nhân)

Đơn nữ U19 

ZHOU Meng

China
XHTG 542

0

 • 9 - 21
 • 8 - 21

2

Kết quả trận đấu

Zhiyi WANG

China
XHTG 134

Đơn nữ U19 

ZHOU Meng

China
XHTG 542

2

 • 21 - 19
 • 18 - 21
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 394

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá