ZHOU Meng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
540 (Cao nhất 387 vào tuần 3 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nữ U19 (2018-11-16 15:30)

ZHOU Meng

China
XHTG 540

0

 • 18 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Zhiyi WANG

China
XHTG 194

Đơn nữ U19 (2018-11-15 16:20)

ZHOU Meng

China
XHTG 540

2

 • 21 - 10
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Yasnita Enggira SETIAWAN

Indonesia
XHTG 523

Đơn nữ U19 (2018-11-14 12:40)

ZHOU Meng

China
XHTG 540

2

 • 21 - 7
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Sanchita PANDEY

United States

Đơn nữ U19 (2018-11-13 10:00)

ZHOU Meng

China
XHTG 540

2

 • 21 - 8
 • 18 - 21
 • 21 - 10

1

Kết quả trận đấu

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đơn nữ 

ZHOU Meng

China
XHTG 540

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Zecily FUNG

Australia
XHTG 216

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá