Hirari MIZUI

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
276

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

RSL Thụy Điển mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-19 17:00)

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 276

1

 • 18 - 21
 • 21 - 15
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mako URUSHIZAKI

Japan
XHTG 155

Đĩa đơn nữ (2019-01-19 10:00)

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 276

2

 • 21 - 17
 • 18 - 21
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 258

Đĩa đơn nữ (2019-01-18 19:05)

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 276

2

 • 21 - 14
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Sophia GRUNDTVIG

Denmark
XHTG 513

Đĩa đơn nữ (2019-01-18 11:45)

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 276

2

 • 21 - 19
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Michelle SKØDSTRUP

Denmark
XHTG 78

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-01-17 20:30)

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 276

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Monika SZOKE

United States
XHTG 331

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá