selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Dụng cụ, vợt và cầu của Nella NYQVIST - Badonavi

Nella NYQVIST

Thông tin

Quốc gia
Phần Lan(Finland)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
70 (Cao nhất 222 vào tuần 25 năm 2024)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

RSL Quốc tế Litva 2024

Đơn nữ (2024-06-09 09:00)

Nella NYQVIST

Phần Lan
XHTG 70

0

 • 13 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ (2024-06-08 09:00)

Nella NYQVIST

Phần Lan
XHTG 70

2

 • 21 - 15
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ (2024-06-07 09:00)

Nella NYQVIST

Phần Lan
XHTG 70

2

 • 21 - 18
 • 17 - 21
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

Quốc tế Phần Lan 2024

Đơn nữ (2024-04-28 09:00)

Nella NYQVIST

Phần Lan
XHTG 70

1

 • 21 - 16
 • 21 - 23
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ (2024-04-27 09:00)

Nella NYQVIST

Phần Lan
XHTG 70

2

 • 21 - 15
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Petra MAIXNEROVÁ

Cộng hòa Séc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá