AAKARSHI KASHYAP

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
206 (Cao nhất 204 vào tuần 37 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Babolat Bungari 2018

Đơn nữ (2018-10-06 12:40)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 206

2

 • 21 - 15
 • 14 - 21
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Mariya MITSOVA

Bulgaria
XHTG 99

Đơn nữ (2018-10-05 17:30)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 206

2

 • 21 - 6
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ (2018-10-05 12:30)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 206

2

 • 21 - 3
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ 

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 206

0

 • 19 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ 

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 206

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Daniella GONDA

Hungary
XHTG 169

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá