AAKARSHI KASHYAP

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
137

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Tata Open India International Challenge 2018

Đơn nữ 

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 137

0

 • 18 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Vrushali GUMMADI

India
XHTG 103

Đơn nữ (2018-11-29 20:05)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 137

2

 • 21 - 11
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Prashi JOSHI

India
XHTG 147

Đơn nữ (2018-11-29 14:20)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 137

2

 • 21 - 17
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Rashi TYAGI

India
XHTG 551

Thách thức quốc tế Dubai 2018

Đơn nữ (2018-11-15 10:20)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 137

1

 • 18 - 21
 • 21 - 18
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

JOO HEE LEE

Korea
XHTG 490

Quốc tế Babolat Bungari 2018

Đơn nữ 

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 137

0

 • 19 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá