AAKARSHI KASHYAP

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
150 (Cao nhất 137 vào tuần 49 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

FZ FORZA Quốc tế Slovenia 2019

Đĩa đơn nữ (2019-05-16 18:00)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 150

1

 • 21 - 13
 • 15 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Clara AZURMENDI

Spain
XHTG 76

Đĩa đơn nữ (2019-05-16 12:55)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 150

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Petra POLANC

Slovenia
XHTG 344

Thử thách LI-NING Đan Mạch 2019

Đĩa đơn nữ (2019-05-10 17:30)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 150

0

 • 12 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đĩa đơn nữ (2019-05-10 10:15)

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 150

2

 • 21 - 18
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

QIN Jinjing

Australia
XHTG 189

Tata Open India International Challenge 2018

Đơn nữ 

AAKARSHI KASHYAP

India
XHTG 150

0

 • 18 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Vrushali GUMMADI

India
XHTG 89

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá