Jonatan CHRISTIE

Jonatan CHRISTIE Jonatan CHRISTIE Jonatan CHRISTIE

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 11 vào tuần 22 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đơn nam (2018-08-28 12:00)

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 13

2

 • 21 - 18
 • 20 - 22
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 4

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nam 

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 13

0

 • 12 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Daren LIEW

Malaysia
XHTG 30


Đơn nam 

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 13

2

 • 21 - 15
 • 15 - 21
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Kenta NISHIMOTO

Japan
XHTG 10

Đơn nam 

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 13

2

 • 21 - 11
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

WONG Wing Ki Vincent

Hong Kong
XHTG 22

Đơn nam 

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 13

2

 • 17 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

Khosit PHETPRADAB

Thailand
XHTG 16

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá