Yupeng BAI

Yupeng BAI

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
417 (Cao nhất 235 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế Osaka 2019

Đơn nam (2019-04-05 12:45)

Yupeng BAI

China
XHTG 417

1

 • 15 - 21
 • 21 - 18
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Takuma OBAYASHI

Japan
XHTG 130

Đơn nam (2019-04-04 15:40)

Yupeng BAI

China
XHTG 417

2

 • 21 - 8
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

LI Shifeng

China
XHTG 128

Đơn nam (2019-04-04 09:40)

Yupeng BAI

China
XHTG 417

2

 • 23 - 21
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Adulrach NAMKUL

Thailand
XHTG 127

Trình độ đơn nam (2019-04-03 12:50)

Yupeng BAI

China
XHTG 417

2

 • 21 - 13
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Keisuke YAMASHITA

Japan
XHTG 1039

Trình độ đơn nam (2019-04-03 11:30)

Yupeng BAI

China
XHTG 417

2

 • 22 - 20
 • 16 - 21
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Daisuke OMOTO

Japan
XHTG 492

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá