Yupeng BAI

Yupeng BAI

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
409 (Cao nhất 235 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nam U19 (2018-11-13 12:30)

Yupeng BAI

China
XHTG 409

1

 • 21 - 8
 • 16 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2018-11-12 13:00)

Yupeng BAI

China
XHTG 409

2

 • 21 - 5
 • 21 - 3

0

Kết quả trận đấu

Meer SOLANKI

Kenya
XHTG 1272

Giải vô địch cầu lông trẻ em châu Á 2018 (Sự kiện cá nhân)

Đơn nam U19 

Yupeng BAI

China
XHTG 409

2

 • 21 - 15
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 444

Đơn nam U19 (2018-07-19 18:20)

Yupeng BAI

China
XHTG 409

2

 • 19 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2018-07-19 11:00)

Yupeng BAI

China
XHTG 409

2

 • 21 - 6
 • 21 - 6

0

Kết quả trận đấu

Md. Abdul Hamid LUKMAN

Bangladesh
XHTG 1041

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá