https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Priyanshu RAJAWAT - Badonavi

Priyanshu RAJAWAT

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
Cao nhất 28( Vào tuần 9 năm 2024)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Canada mở rộng 2024

Đơn nam (2024-07-06 09:00)

0

 • 17 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-07-05 09:00)

2

 • 21 - 11
 • 17 - 21
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-07-04 09:00)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Takuma OBAYASHI

Nhật Bản

Đơn nam (2024-07-03 09:00)

2

 • 17 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 14

1

Kết quả trận đấu

Rasmus GEMKE

Đan Mạch

Mỹ mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-28 09:00)

1

 • 21 - 15
 • 11 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lanxi LEI

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá