https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Enrico ASUNCION - Badonavi

Enrico ASUNCION

Thông tin

Quốc gia
Mỹ(United States)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
Cao nhất 134( Vào tuần 17 năm 2023)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Cao Hùng Open Super 100 2024

Đơn nam (2024-06-19 09:00)

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Lokesh Reddy KALAGOTLA

Lokesh Reddy KALAGOTLA

NHÓM SATHIO Giải Úc mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-12 09:00)

0

 • 10 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

VICTOR Thụy Điển mở rộng 2024

Đơn nam (2024-01-19 09:00)

0

 • 12 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

YONEX Quốc tế Estonia 2024

Đôi nam (2024-01-13 09:00)

1

 • 18 - 21
 • 21 - 19
 • 19 - 21

2

Quốc tế Sydney 2023

Đơn nam (2023-10-20 09:00)

0

 • 16 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá