PENG Li Ting

Thông tin

Quốc gia
Đài Loan(Chinese Taipei)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
228 (Cao nhất 110 vào tuần 30 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sê-ri Malaysia International Series 2019

Đĩa đơn nữ (2019-06-20 16:00)

PENG Li Ting

Đài Loan
XHTG 228

0

 • 11 - 21
 • 5 - 21

2

Kết quả trận đấu

Selvaduray KISONA

Malaysia
XHTG 177

Đôi nữ (2019-06-19 18:40)

PENG Li Ting

Đài Loan
XHTG 228

 

TAI Wei-Ling

Đài Loan

0

 • 6 - 21
 • 11 - 21

2

 

Ling YAP

Malaysia

Đĩa đơn nữ (2019-06-19 12:00)

PENG Li Ting

Đài Loan
XHTG 228

2

 • 21 - 15
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Tasya FARAHNAILAH

Indonesia
XHTG 1002

Đĩa đơn nữ (2019-06-18 18:05)

PENG Li Ting

Đài Loan
XHTG 228

2

 • 21 - 12
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Isabelle RUSLI

Mỹ
XHTG 185

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nữ (2019-04-10 15:20)

PENG Li Ting

Đài Loan
XHTG 228

 

WU Fang Chien

Đài Loan

0

 • 15 - 21
 • 17 - 21

2

LIM Chiew Sien

LIM Chiew Sien

 

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá