Alberto Alvin YULIANTO

Alberto Alvin YULIANTO

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
451 (Cao nhất 267 vào tuần 44 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế Iran Fajr lần thứ 28 năm 2019

Đơn nam (2019-02-05 16:40)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 451

0

 • 14 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kari GUNNARSSON

Iceland
XHTG 164

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nam U19 (2018-11-16 14:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 451

0

 • 14 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 81

Đơn nam U19 (2018-11-15 15:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 451

2

 • 21 - 19
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 339

Đơn nam U19 (2018-11-14 11:20)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 451

2

 • 21 - 13
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Ryota ICHII

Japan
XHTG 660

Đơn nam U19 (2018-11-13 12:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 451

2

 • 21 - 16
 • 21 - 5

0

Kết quả trận đấu

Edward LAU

New Zealand

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá