Alberto Alvin YULIANTO

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
524 (Cao nhất 267 vào tuần 44 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nam U19 (2018-11-16 14:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 524

0

 • 14 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 211

Đơn nam U19 (2018-11-15 15:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 524

2

 • 21 - 19
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 874

Đơn nam U19 (2018-11-14 11:20)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 524

2

 • 21 - 13
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Ryota ICHII

Japan
XHTG 691

Đơn nam U19 (2018-11-13 12:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 524

2

 • 21 - 16
 • 21 - 5

0

Kết quả trận đấu

Edward LAU

New Zealand
XHTG 625

Đơn nam U19 (2018-11-12 12:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 524

2

 • 21 - 17
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Colin HAMMARBERG

Sweden
XHTG 659

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá