Alberto Alvin YULIANTO

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
367 (Cao nhất 267 vào tuần 44 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Bangka Belitung Indonesia Masters 2018

Đơn nam (2018-09-18 18:40)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 367

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lakshya SEN

India
XHTG 86

YONEX SUNRISE India Junior International 2018

Đơn nam U19 

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 367

0

 • 15 - 21
 • 7 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2018-08-10 17:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 367

2

 • 23 - 21
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Sai Charan KOYA

India
XHTG 787

Đơn nam U19 (2018-08-10 14:00)

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 367

2

 • 21 - 10
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Sarath DUNNA

India
XHTG 1040

Giải vô địch cầu lông trẻ em châu Á 2018 (Sự kiện cá nhân)

Đơn nam U19 

Alberto Alvin YULIANTO

Indonesia
XHTG 367

0

 • 15 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Yupeng BAI

China
XHTG 298

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá