CHEN Shiau Cheng

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
369 (Cao nhất 179 vào tuần 19 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Masters Hàn Quốc 2018

Đơn nam (2018-11-28 12:40)

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 369

0

 • 9 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ihsan Maulana MUSTOFA

Indonesia
XHTG 42

Trình độ đơn nam (2018-11-27 12:30)

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 369

2

 • 21 - 16
 • 17 - 21
 • 26 - 24

1

Kết quả trận đấu

Chia Hao LEE

Chinese Taipei
XHTG 160

Trình độ đơn nam (2018-11-27 10:00)

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 369

2

 • 21 - 4
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 386

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nam U19 (2018-11-15 14:20)

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 369

1

 • 21 - 15
 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lakshya SEN

India
XHTG 109

Đôi nam nữ U19 (2018-11-14 18:50)

CHEN Shiau Cheng

Chinese Taipei
XHTG 369

 

WANG Yu Qiao

Chinese Taipei

0

 • 15 - 21
 • 13 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá