Talia NG

Talia NG

Thông tin

Quốc gia
Canada(Canada)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
126 (Cao nhất 125 vào tuần 28 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Canada 2019 mở

Đôi nữ (2019-07-03 19:10)

Jacqueline CHEUNG

Canada
XHTG 852

 

Talia NG

Canada
XGTH 126

0

 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

HU Ling Fang

Chinese Taipei

Đĩa đơn nữ (2019-07-03 13:50)

Talia NG

Canada
XHTG 126

0

 • 10 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Saena KAWAKAMI

Japan
XHTG 29

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đĩa đơn nữ (2019-06-14 13:00)

Talia NG

Canada
XHTG 126

0

 • 14 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lianne TAN

Belgium
XHTG 49

Đĩa đơn nữ (2019-06-14 11:00)

Talia NG

Canada
XHTG 126

2

 • 21 - 12
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Mariya MITSOVA

Bulgaria
XHTG 89

Đĩa đơn nữ (2019-06-13 17:30)

Talia NG

Canada
XHTG 126

2

 • 21 - 15
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá