Talia NG

Talia NG

Thông tin

Quốc gia
Canada(Canada)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
141

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Canada Junior International 2019

Đôi nam U19 (2019-03-24 09:00)
CHIEN Jonathan Shou-Zheng

CHIEN Jonathan Shou-Zheng

 

Talia NG

Canada
XGTH 141

1

 • 12 - 21
 • 21 - 15
 • 10 - 21

2

Brian YANG

Canada
XHTG 201

 

Catherine CHOI

Canada
XHTG 295

Đôi nam U19 (2019-03-23 17:00)
CHIEN Jonathan Shou-Zheng

CHIEN Jonathan Shou-Zheng

 

Talia NG

Canada
XGTH 141

2

 • 21 - 15
 • 16 - 21
 • 21 - 14

1

 

Wendy ZHANG

Canada
XHTG 443

Đôi nữ U19 (2019-03-23 16:30)

Catherine CHOI

Canada
XHTG 295

 

Talia NG

Canada
XGTH 141

2

 • 21 - 18
 • 21 - 15

0

 
Jacqueline CHEUNG

Jacqueline CHEUNG

Đơn nữ U19 (2019-03-23 15:30)

Talia NG

Canada
XHTG 141

2

 • 21 - 8
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Catherine CHOI

Canada
XHTG 295

Đôi nam U19 (2019-03-23 12:10)
CHIEN Jonathan Shou-Zheng

CHIEN Jonathan Shou-Zheng

 

Talia NG

Canada
XGTH 141

2

 • 21 - 19
 • 21 - 14

0

 

Eliana ZHANG

Canada
XHTG 497

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá