Talia NG

Thông tin

Quốc gia
Canada(Canada)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
173

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế YONEX / K & D GRAPHICS 2018

Đĩa đơn nữ (2018-12-20 17:10)

Talia NG

Canada
XHTG 173

2

 • 21 - 11
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

LIN Hsiang Ti

Chinese Taipei
XHTG 153

Đôi nam nữ (2018-12-19 18:55)
 

Talia NG

Canada
XGTH 173

2

 • 21 - 19
 • 13 - 21
 • 21 - 13

1

YU Sheng Po

Chinese Taipei

 

LI Zi Qing

Chinese Taipei

Đôi nữ (2018-12-19 16:35)

Jennie GAI

United States
XHTG 123

 

Talia NG

Canada
XGTH 173

0

 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

LI Zi Qing

Chinese Taipei

 

TENG Chun Hsun

Chinese Taipei

Đôi nam nữ 
 

Talia NG

Canada
XGTH 173

0

 • 10 - 21
 • 19 - 21

2

Đĩa đơn nữ (2018-12-19 14:15)

Talia NG

Canada
XHTG 173

2

 • 21 - 11
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XHTG 238

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá