https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Kiran GEORGE - Badonavi

Kiran GEORGE

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
Cao nhất 34( Vào tuần 20 năm 2024)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

NHÓM SATHIO Giải Úc mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-13 09:00)

Kiran GEORGE

Ấn Độ

0

 • 20 - 22
 • 6 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

Đơn nam (2024-06-12 09:00)

Kiran GEORGE

Ấn Độ

2

 • 21 - 17
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-04 09:00)

Kiran GEORGE

Ấn Độ

1

 • 21 - 11
 • 10 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Hongyang WENG

Trung Quốc

Malaysia Masters 2024

Đơn nam (2024-05-23 09:00)

Kiran GEORGE

Ấn Độ

0

 • 13 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-05-22 09:00)

Kiran GEORGE

Ấn Độ

2

 • 21 - 16
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Takuma OBAYASHI

Nhật Bản

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá