Georgii KARPOV

Thông tin

Quốc gia
Russia(Russia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
240

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Nga mở rộng 2019

Đôi nam (2019-07-18 16:00)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 240

 

Egor KURDYUKOV

Russia
XGTH 362

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam (2019-07-17 15:20)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 240

 

Egor KURDYUKOV

Russia
XGTH 362

2

 • 21 - 10
 • 21 - 17

0

Đơn nam (2019-07-17 12:00)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 240

0

 • 13 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-07-16 11:20)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 240

2

 • 21 - 10
 • 21 - 6

0

Kết quả trận đấu

Đêm trắng 2019

Đôi nam (2019-07-13 16:00)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 240

 

Egor KURDYUKOV

Russia
XGTH 362

0

 • 13 - 21
 • 13 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá