Georgii KARPOV

Thông tin

Quốc gia
Russia(Russia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
273 (Cao nhất 272 vào tuần 2 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thổ Nhĩ Kỳ Quốc tế 2018

Đơn nam 

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 273

1

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Emre LALE

Turkey
XHTG 95

Đơn nam (2018-12-19 11:20)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 273

2

 • 21 - 17
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Enis SESALAN

Turkey
XHTG 415

Đôi nam nữ (2018-12-19 10:00)

1

 • 21 - 17
 • 14 - 21
 • 17 - 21

2

Đơn nam (2018-12-18 17:25)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 273

2

 • 21 - 9
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Cristian SAVIN

Czech Republic
XHTG 196

Đôi nam nữ (2018-12-18 16:15)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 18

0

Nikita LEMESHKO

Russia
XHTG 1314

 

Alisa SHVETCOVA

Russia
XHTG 1003

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá