Georgii KARPOV

Thông tin

Quốc gia
Russia(Russia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
260 (Cao nhất 256 vào tuần 8 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nam U19 (2019-03-08 12:40)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 260

0

 • 18 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Haokun YE

China
XHTG 1546

Đôi nam U19 (2019-03-07 10:00)

0

 • 17 - 21
 • 16 - 21

2

YONEX Hà Lan Junior International 2019

Đơn nam U19 (2019-03-02 16:30)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 260

1

 • 24 - 22
 • 11 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Christian ADINATA

Indonesia
XHTG 295

Đơn nam U19 (2019-03-02 12:20)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 260

2

 • 21 - 12
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Chengming REN

China
XHTG 964

Đơn nam U19 (2019-03-01 19:10)

Georgii KARPOV

Russia
XHTG 260

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Matthias KICKLITZ

Germany
XHTG 1272

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá