Emilie LEFEL

Emilie LEFEL Emilie LEFEL Emilie LEFEL

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
21

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch Scotland mở rộng 2018

Đôi nữ (2018-11-25 14:00)

0

 • 16 - 21
 • 9 - 21

2

 

Stefani STOEVA

Bulgaria
XHTG 1219

Đôi nữ 

2

 • 21 - 17
 • 21 - 15

0

Selena PIEK

Netherlands

 

Cheryl SEINEN

Netherlands

Đôi nữ 

2

 • 21 - 19
 • 21 - 17

0

Đôi nữ (2018-11-23 14:40)

2

 • 21 - 10
 • 21 - 14

0

Annabella JÄGER

Germany
XHTG 1050

 

Stine Susan KÜSPERT

Germany
XHTG 423

Đôi nữ (2018-11-22 19:20)

2

 • 13 - 21
 • 21 - 11
 • 21 - 14

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá