Clara NISTAD

Thông tin

Quốc gia
Sweden(Sweden)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
49 (Cao nhất 29 vào tuần 11 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

RSL Kharkiv International 2018

Đôi nữ (2018-09-02 09:00)

2

 • 21 - 8
 • 21 - 11

0

Kristin KUUBA

Estonia
XHTG 84

 

Kati-Kreet MARRAN

Estonia
XHTG 147

Đôi nữ 

2

 • 21 - 12
 • 21 - 15

0

Đôi nữ 

2

 • 21 - 12
 • 21 - 9

0

Ieva POPE

Latvia
XHTG 231

 

Monika RADOVSKA

Latvia
XHTG 293

Đôi nữ 

2

 • 21 - 7
 • 21 - 6

0

2018 YONEX Canada Mở

Đôi nữ (2018-06-22 17:15)

0

 • 16 - 21
 • 10 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá