Clara NISTAD

Thông tin

Quốc gia
Sweden(Sweden)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
51 (Cao nhất 29 vào tuần 11 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

2018 YONEX Canada Mở

Đôi nữ (2018-06-22 17:15)

0

 • 16 - 21
 • 10 - 21

2

Đôi nữ (2018-06-21 20:20)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 16

0

Đôi nữ (2018-06-20 14:30)

2

 • 22 - 20
 • 15 - 21
 • 26 - 24

1

Đôi nam nữ (2018-06-20 11:00)

1

 • 21 - 18
 • 10 - 21
 • 18 - 21

2

Robin TABELING

Netherlands

 

Cheryl SEINEN

Netherlands

2018 YONEX US Open

Đôi nữ (2018-06-13 12:40)

0

 • 17 - 21
 • 17 - 21

2

Jing Yu HONG

United States

 

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá