Clara NISTAD

Thông tin

Quốc gia
Sweden(Sweden)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
54 (Cao nhất 29 vào tuần 11 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch Scotland mở rộng 2018

Đôi nữ (2018-11-22 17:20)

0

 • 16 - 21
 • 8 - 21

2

Giải vô địch quốc tế Hungary lần thứ 43 năm 2018

Đôi nữ 

0

 • 19 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nữ (2018-11-02 20:50)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 9

0

LI NING Czech Open 2018

Đôi nữ 

0

 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nữ (2018-09-28 19:40)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 17

0

Annabella JÄGER

Germany
XHTG 577

 

Stine Susan KÜSPERT

Germany
XHTG 414

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá