Clara NISTAD

Clara NISTAD

Thông tin

Quốc gia
Sweden(Sweden)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
81 (Cao nhất 29 vào tuần 11 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

54 Giải vô địch quốc tế Bồ Đào Nha 2019

Đôi nữ (2019-03-10 10:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 15

0

CHANG Ching Hui

Chinese Taipei

 

YANG Ching Tun

Chinese Taipei

Đôi nữ (2019-03-09 16:00)

2

 • 21 - 13
 • 18 - 21
 • 21 - 17

1

HUANG Yu-Hsun

Chinese Taipei
XHTG 410

 

HUNG En-Tzu

Chinese Taipei
XHTG 235

Đôi nữ (2019-03-09 09:30)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 15

0

Đôi nữ (2019-03-08 18:20)

2

 • 21 - 9
 • 22 - 20

0

Đôi nữ (2019-03-08 14:25)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 19

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá