Kurumi YONAO

Kurumi YONAO

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Nơi sinh
Aichi
Tuổi
25 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 7 vào tuần 1 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Singapore Open 2018

Đôi nữ (2018-07-19 17:35)

0

 • 14 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nữ (2018-07-18 15:15)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 16

0

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nữ 

0

 • 11 - 21
 • 10 - 21

2

Đôi nữ (2018-07-12 15:40)

2

 • 12 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 14

1

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

WU Ti Jung

Chinese Taipei

Đôi nữ (2018-07-11 11:00)

2

 • 21 - 10
 • 21 - 15

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá