Peter BRIGGS

Peter BRIGGS Peter BRIGGS Peter BRIGGS

Thông tin

Quốc gia
England(England)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
61 (Cao nhất 34 vào tuần 1 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Estonia International 2019

Đôi nam (2019-01-13 11:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 18

0

Đôi nam (2019-01-12 16:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

Alex VLAAR

Bulgaria
XHTG 470

 

Dimitar YANAKIEV

Bulgaria
XHTG 190

Đôi nam (2019-01-12 10:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 18

0

Đôi nam (2019-01-11 20:40)

2

 • 14 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 19

1

Đôi nam (2019-01-11 15:50)

2

 • 21 - 10
 • 21 - 10

0

 

Dmitriy SUPRUNIUK

Belarus
XHTG 1065

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá