Hardianto HARDIANTO

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
19 (Cao nhất 15 vào tuần 28 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX Dutch Open 2018

Đôi nam 

0

 • 18 - 21
 • 20 - 22

2

Jelle MAAS

Netherlands

 

Robin TABELING

Netherlands

Đôi nam (2018-10-11 16:25)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 13

0

Đôi nam (2018-10-10 21:15)

2

 • 22 - 24
 • 21 - 18
 • 21 - 18

1

Christo POPOV

France
XHTG 341

 

Toma Junior POPOV

France
XHTG 63

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-02 13:00)

1

 • 11 - 21
 • 22 - 20
 • 16 - 21

2

Đôi nam (2018-08-01 17:30)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá