TAN Wee Kiong

TAN Wee Kiong TAN Wee Kiong TAN Wee Kiong

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
29 tuổi
XHTG
14 (Cao nhất 1 vào tuần 10 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-12 13:00)

1

 • 21 - 18
 • 16 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nam (2019-04-11 15:15)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 10

0

Đôi nam (2019-04-09 18:40)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 15

0

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-04 13:10)

1

 • 21 - 10
 • 13 - 21
 • 9 - 21

2

Đôi nam (2019-04-02 17:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 18

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá