TAN Wee Kiong

TAN Wee Kiong TAN Wee Kiong TAN Wee Kiong

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
15 (Cao nhất 1 vào tuần 10 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nam (2019-06-05 18:30)

0

 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đôi nam (2019-05-04 13:00)

1

 • 19 - 21
 • 21 - 18
 • 14 - 21

2

Đôi nam (2019-05-03 20:00)

2

 • 21 - 18
 • 22 - 24
 • 21 - 12

1

Đôi nam (2019-05-02 16:00)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 19

0

Đôi nam (2019-05-01 17:20)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 19

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá