Tomas TOLEDANO

Thông tin

Quốc gia
Spain(Spain)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
537 (Cao nhất 533 vào tuần 49 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thổ Nhĩ Kỳ Junior International 2018

Đôi nam U19 (2018-12-15 19:10)

Ernesto BASCHWITZ

Spain
XHTG 1690

 

Tomas TOLEDANO

Spain
XGTH 537

2

 • 13 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 19

1

Đơn nam U19 (2018-12-15 18:00)

Tomas TOLEDANO

Spain
XHTG 537

2

 • 21 - 15
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu
Đôi nam U19 (2018-12-15 16:00)

Ernesto BASCHWITZ

Spain
XHTG 1690

 

Tomas TOLEDANO

Spain
XGTH 537

2

 • 21 - 18
 • 21 - 13

0

Đơn nam U19 (2018-12-15 13:00)

Tomas TOLEDANO

Spain
XHTG 537

2

 • 21 - 18
 • 16 - 21
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Yazgan CALISIR

Turkey
XHTG 692

Đôi nam U19 (2018-12-15 10:30)

Ernesto BASCHWITZ

Spain
XHTG 1690

 

Tomas TOLEDANO

Spain
XGTH 537

2

 • 21 - 13
 • 21 - 7

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá