Chien Hui YU

Thông tin

Quốc gia
Đài Loan(Chinese Taipei)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
213 (Cao nhất 76 vào tuần 51 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nữ (2019-04-11 16:30)

HUNG Shih Han

Đài Loan

 

Chien Hui YU

Đài Loan
XGTH 213

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

Miki KASHIHARA

Nhật Bản

 

Miyuki KATO

Nhật Bản

Đôi nam nữ (2019-04-11 12:00)

CHEN Xin-Yuan

Đài Loan

 

Chien Hui YU

Đài Loan
XGTH 213

0

 • 11 - 21
 • 21 - 23

2

Đôi nữ (2019-04-10 18:40)

HUNG Shih Han

Đài Loan

 

Chien Hui YU

Đài Loan
XGTH 213

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

CHENG Yu Chieh

Đài Loan

 

CHUNG Kan-Yu

Đài Loan

Đôi nam nữ (2019-04-10 14:40)

CHEN Xin-Yuan

Đài Loan

 

Chien Hui YU

Đài Loan
XGTH 213

2

 • 21 - 11
 • 14 - 21
 • 21 - 18

1

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-04-09 13:50)

Chien Hui YU

Đài Loan
XHTG 213

0

 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Saya YAMAMOTO

Nhật Bản
XHTG 256

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá