Chien Hui YU

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
217 (Cao nhất 76 vào tuần 51 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nữ (2019-04-11 16:30)

HUNG Shih Han

Chinese Taipei

 

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XGTH 217

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-11 12:00)

CHEN Xin-Yuan

Chinese Taipei

 

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XGTH 217

0

 • 11 - 21
 • 21 - 23

2

Đôi nữ (2019-04-10 18:40)

HUNG Shih Han

Chinese Taipei

 

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XGTH 217

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

CHENG Yu Chieh

Chinese Taipei

 

CHUNG Kan-Yu

Chinese Taipei

Đôi nam nữ (2019-04-10 14:40)

CHEN Xin-Yuan

Chinese Taipei

 

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XGTH 217

2

 • 21 - 11
 • 14 - 21
 • 21 - 18

1

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-04-09 13:50)

Chien Hui YU

Chinese Taipei
XHTG 217

0

 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Saya YAMAMOTO

Japan
XHTG 198

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá