Hadia HOSNY

Hadia HOSNY Hadia HOSNY Hadia HOSNY

Thông tin

Quốc gia
Ai Cập(Egypt)
Tuổi
32 tuổi
XHTG
103 (Cao nhất 35 vào tuần 12 năm 2020)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đôi nữ (2020-03-11 22:00)

Doha HANY

Ai Cập
XHTG 111

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 103

0

 • 8 - 21
 • 11 - 21

2

Quốc tế Kenya 2020

Đôi nữ (2020-03-01 11:40)

Doha HANY

Ai Cập
XHTG 111

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 103

2

 • 21 - 7
 • 21 - 4

0

Diya CHETAN MODI

Uganda
XHTG 712

 

Mable NAMAKOYE

Uganda
XHTG 494

Đôi nữ (2020-03-01 02:30)

Doha HANY

Ai Cập
XHTG 111

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 103

2

 • 21 - 13
 • 21 - 17

0

Palwasha BASHIR

Pakistan
XHTG 211

 

Mahoor SHAHZAD

Pakistan
XHTG 133

Đôi nữ (2020-02-29 17:00)

Doha HANY

Ai Cập
XHTG 111

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 103

2

 • 21 - 3
 • 21 - 2

0

Diya GOHIL

Kenya
XHTG 1193

 

Aasiya KARIM

Kenya
XHTG 956

Đôi nữ (2020-02-29 13:00)

Doha HANY

Ai Cập
XHTG 111

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 103

2

 • 21 - 2
 • 21 - 4

0

Damaris NGESA

Kenya
XHTG 1193

 

Hassan SHUKRA

Kenya
XHTG 1116

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá