Hadia HOSNY

Hadia HOSNY Hadia HOSNY Hadia HOSNY

Thông tin

Quốc gia
Ai Cập(Egypt)
Tuổi
31 tuổi
XHTG
116 (Cao nhất 47 vào tuần 51 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Nam Phi 2019

Đôi nam nữ (2019-12-07 18:40)

Ahmed SALAH

Ai Cập
XHTG 167

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 116

1

 • 18 - 21
 • 21 - 17
 • 13 - 21

2

Jarred ELLIOT

Nam Phi
XHTG 493

 

Megan DE BEER

Nam Phi
XHTG 219

Đôi nam nữ (2019-12-07 11:40)

Ahmed SALAH

Ai Cập
XHTG 167

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 116

2

 • 21 - 16
 • 21 - 19

0

Đôi nữ (2019-12-07 10:20)

Doha HANY

Ai Cập
XHTG 110

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 116

0

 • 9 - 21
 • 17 - 21

2

Katharina FINK

Italy
XHTG 451

 

Yasmine HAMZA

Italy
XHTG 372

Đôi nam nữ (2019-12-06 13:00)

Ahmed SALAH

Ai Cập
XHTG 167

 

Hadia HOSNY

Ai Cập
XGTH 116

2

 • 24 - 22
 • 22 - 20

0

Cameron COETZER

Nam Phi
XHTG 385

 

Michelle BUTLER-EMMETT

Nam Phi
XHTG 916

Đĩa đơn nữ (2019-12-06 10:20)

Hadia HOSNY

Ai Cập
XHTG 116

0

 • 12 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Katharina FINK

Italy
XHTG 451

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá