Thi Trang (B) VU

Thi Trang (B) VU Thi Trang (B) VU Thi Trang (B) VU

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
59 (Cao nhất 34 vào tuần 23 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

PAYTREN BERKAT ABADI Indonesia Thách thức quốc tế 2018

Đơn nữ 

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 59

0

 • 16 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mako URUSHIZAKI

Japan
XHTG 155

Đơn nữ (2018-10-25 19:20)

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 59

2

 • 21 - 6
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Jesica MULJATI

Indonesia
XHTG 193

Đơn nữ (2018-10-24 12:40)

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 59

2

 • 21 - 9
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

CHIU Pin-Chian

Chinese Taipei
XHTG 347

Chinese Taipei Open 2018

Đĩa đơn nữ (2018-10-03 15:00)

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 59

1

 • 21 - 17
 • 15 - 21
 • 7 - 21

2

Kết quả trận đấu

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

Sydney International 2018

Đơn nữ 

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 59

0

 • 17 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ayumi MINE

Japan
XHTG 38

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá