Christopher GRIMLEY

Thông tin

Quốc gia
Scotland(Scotland)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
928 (Cao nhất 140 vào tuần 48 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Ý quốc tế 2018

Trình độ đơn nam 

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 928

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Leon SEIWALD

Austria
XHTG 182

Trình độ đôi nam (2018-12-13 13:40)

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 928

 

0

 • 16 - 21
 • 20 - 22

2

Giải vô địch Scotland mở rộng 2018

Đôi nam (2018-11-22 16:40)

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 928

 

0

 • 18 - 21
 • 15 - 21

2

Vòng loại đơn nam (2018-11-21 13:05)

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 928

0

 • 7 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Hongyang WENG

China
XHTG 354

Vòng loại đơn nam (2018-11-21 11:20)

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 928

2

 • 21 - 3
 • 21 - 4

0

Kết quả trận đấu

Hugo JARDIM

England
XHTG 1061

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá