Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
204 (Cao nhất 202 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nam (2018-10-10 15:30)

0

 • 17 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lakshya SEN

India
XHTG 86

Bảng E đơn nam (2018-10-09 15:15)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Dennis KOPPEN

Netherlands
XHTG 1784

Bảng E đơn nam (2018-10-08 13:30)

2

 • 21 - 7
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Alonso MEDEL

Chile
XHTG 228

Bảng E đơn nam (2018-10-07 13:30)

2

 • 21 - 7
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

NGUYEN Hai Dang

Viet Nam
XHTG 371

Đội tiếp sức Olympic Thế vận hội niên thiếu 2018

Đơn nam 

Markus BARTH

Norway
XHTG 1540

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá