Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY

Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
120

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Lingshui Trung Quốc 2019

Đơn nam (2019-03-12 18:40)

0

 • 21 - 23
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Dong Hoon KIM

Korea
XHTG 293

Thử thách quốc tế Iran Fajr lần thứ 28 năm 2019

Đơn nam (2019-02-06 14:45)

0

 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 89

Đơn nam (2019-02-05 22:50)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Milan LUDIK

Czech Republic
XHTG 91

Đơn nam (2019-02-05 17:50)

2

 • 24 - 22
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Kiran GEORGE

India
XHTG 273

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Trình độ đơn nam (2019-01-22 14:00)

1

 • 17 - 21
 • 21 - 19
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá