Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
250 (Cao nhất 202 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đơn nam (2018-12-12 18:20)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Dinuka KARUNARATNA

Sri Lanka
XHTG 227

Đơn nam (2018-12-12 10:45)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-12-11 12:30)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Mohamed Ajfan RASHEED

Maldives
XHTG 604

Đơn nam 

1

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Teck Zhi SOO

Malaysia
XHTG 218

Đơn nam 

2

 • 21 - 9
 • 21 - 12

0

Cheerandeev ARUTCHELVAN

Cheerandeev ARUTCHELVAN

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá