Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY

Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
103 (Cao nhất 97 vào tuần 16 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sê-ri Malaysia International Series 2019

Đơn nam (2019-06-18 20:25)

2

 • 21 - 10
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Ruttanapak OUPTHONG

Thailand
XHTG 317

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đơn nam (2019-04-11 18:55)

0

 • 15 - 21
 • 8 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 90

Đơn nam (2019-04-11 10:40)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-04-09 20:30)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

CHEN Yen Chun

Chinese Taipei
XHTG 737

Thử thách quốc tế Osaka 2019

Đơn nam (2019-04-04 16:20)

0

 • 9 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

HEO Kwang Hee

Korea
XHTG 49

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá