Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
153

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thổ Nhĩ Kỳ Quốc tế 2018

Đơn nam (2018-12-19 10:40)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 268

Đơn nam (2018-12-18 18:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Kyrylo LEONOV

Ukraine
XHTG 163

Đơn nam (2018-12-18 10:40)

2

 • 21 - 17
 • 23 - 21

0

Kết quả trận đấu

Adrian DZIOLKO

Poland
XHTG 126

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đơn nam 

1

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Teck Zhi SOO

Malaysia
XHTG 125

Đơn nam 

2

 • 21 - 9
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá