Niccolo TAGLE

Niccolo TAGLE

Thông tin

Quốc gia
New Zealand(New Zealand)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
400 (Cao nhất 243 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Trình độ đôi (2019-06-04 13:05)

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 400

 

Alyssa TAGLE

New Zealand

0

 • 15 - 21
 • 12 - 21

2

Huaidong TANG

Australia

 

Jodee VEGA

Australia

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Trình độ đơn nam (2019-04-30 10:35)

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 400

0

 • 9 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Anthony JOE

Australia
XHTG 154

YONEX Waikato quốc tế 2019

Đơn nam (2019-03-28 18:15)

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 400

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Runze YAN

Trung Quốc
XHTG 193

YONEX North Harbor International 2019

Đơn nam (2019-03-21 15:00)

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 400

1

 • 17 - 21
 • 21 - 18
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Eveshgaran VASIGARAN

Malaysia
XHTG 254

Giải vô địch châu Âu VICTOR 2019

Đơn nam (2019-02-11 18:15)

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 400

1

 • 21 - 19
 • 11 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Pit Seng LOW

Australia
XHTG 194

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá