Niccolo TAGLE

Niccolo TAGLE

Thông tin

Quốc gia
New Zealand(New Zealand)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
479 (Cao nhất 205 vào tuần 10 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch đồng đội nam và nữ của VICTOR Oceania 2020

Đơn nam 

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 479

2

 • 21 - 4
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Bryan NICOLE

New Caledonia
XHTG 948

Đơn nam 

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 479

2

 • 21 - 6
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Martin FEUSSNER

Fiji
XHTG 1363

Đơn nam 

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 479

2

 • 21 - 4
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Brice VONGUE

French Polynesia
XHTG 1363

Đôi nam 
 

Niccolo TAGLE

New Zealand
XGTH 479

2

 • 21 - 10
 • 21 - 9

0

Kaihei TEIEFITU

French Polynesia
XHTG 1363

 

Brice VONGUE

French Polynesia
XHTG 1363

Giải vô địch châu Đại Dương năm 2020

Đôi nam nữ (2020-02-11 10:20)

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 479

 

Justine VILLEGAS

New Zealand

0

 • 7 - 21
 • 18 - 21

2

Raymond TAM

Australia

 

Jessica LIM

Australia

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá