Siddharath THAKUR

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
152 (Cao nhất 147 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đơn nam (2018-09-21 16:20)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 152

0

 • 11 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Abhinav MANOTA

New Zealand
XHTG 108

Đơn nam (2018-09-21 11:40)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 152

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Kok Leong (Jayden) WOON

Australia
XHTG 940

Đơn nam (2018-09-20 13:35)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 152

2

 • 21 - 19
 • 17 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 250

Quốc tế Nam Úc 2018

Đơn nam (2018-09-14 09:40)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 152

0

 • 11 - 21
 • 7 - 21

2

Kết quả trận đấu

Yusuke ONODERA

Japan
XHTG 199

Đơn nam (2018-09-13 13:40)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 152

2

 • 21 - 11
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Niccolo TAGLE

New Zealand
XHTG 420

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá