Siddharath THAKUR

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
126

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đơn nam (2019-04-09 16:30)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 126

0

 • 15 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

YONEX-SUNRISE Ấn Độ mở rộng 2019

Đơn nam (2019-03-27 16:00)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 126

1

 • 21 - 15
 • 11 - 21
 • 7 - 21

2

Kết quả trận đấu

Suppanyu AVIHINGSANON

Thailand
XHTG 28

Trình độ đơn nam (2019-03-26 13:45)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 126

2

 • 21 - 6
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Tata Open India International Challenge 2018

Đơn nam (2018-11-29 10:50)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 126

1

 • 21 - 19
 • 15 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 114

Giải vô địch Cầu lông Quốc tế Modi năm 2018

Đơn nam (2018-11-21 13:00)

Siddharath THAKUR

India
XHTG 126

0

 • 13 - 21
 • 8 - 21

2

Kết quả trận đấu

Firman Abdul KHOLIK

Indonesia
XHTG 42

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá