Cao Cuong PHAM

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
75 (Cao nhất 73 vào tuần 2 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đơn nam (2018-12-15 15:00)

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 75

0

 • 17 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Teck Zhi SOO

Malaysia
XHTG 125

Đơn nam 

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 75

2

 • 21 - 19
 • 15 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Zulhelmi ZULKIFFLI

Malaysia
XHTG 248

Đơn nam 

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 75

2

 • 21 - 8
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-12-12 17:45)

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 75

2

 • 21 - 13
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Yonathan RAMLIE

Indonesia
XHTG 268

Đơn nam (2018-12-12 09:00)

Cao Cuong PHAM

Viet Nam
XHTG 75

2

 • 21 - 15
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Rishabh DESHPANDE

India
XHTG 555

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá