Shreyansh JAISWAL

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
111 (Cao nhất 95 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đơn nam (2018-09-21 10:35)

Shreyansh JAISWAL

India
XHTG 111

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Teck Zhi SOO

Malaysia
XHTG 206

Đơn nam (2018-09-20 12:00)

Shreyansh JAISWAL

India
XHTG 111

2

 • 21 - 9
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Ethan CHEN

Australia
XHTG 1293

Quốc tế Nam Úc 2018

Đơn nam (2018-09-14 10:20)

Shreyansh JAISWAL

India
XHTG 111

0

 • 19 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 250

Bảo hiểm nhân thọ liên bang IDBI Hyderabad Mở 2018

Đơn nam (2018-09-05 09:10)

Shreyansh JAISWAL

India
XHTG 111

1

 • 21 - 15
 • 11 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Alap MISHRA

India
XHTG 481

RSL Kharkiv International 2018

Đơn nam 

Shreyansh JAISWAL

India
XHTG 111

0

 • 15 - 21
 • 7 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kyrylo LEONOV

Ukraine
XHTG 166

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá