SHIH Kuei Chun

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
XHTG
254 (Cao nhất 98 vào tuần 21 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Masters Hàn Quốc 2018

Trình độ đơn nam (2018-11-27 12:55)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 254

0

 • 17 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

REN Pengbo

China
XHTG 115

Loạt quốc tế Malaysia 2018

Đơn nam 

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 254

2

 • 18 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Jia Wei TAN

Malaysia
XHTG 170

Masters Hàn Quốc 2018

Trình độ đơn nam (2018-11-27 10:35)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 254

2

 • 24 - 26
 • 21 - 19
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

YIM Jong Woo

Korea
XHTG 1241

Loạt quốc tế Malaysia 2018

Đơn nam (2018-11-08 11:40)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 254

2

 • 7 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Fong Hau SIM

Malaysia
XHTG 534

Đơn nam (2018-11-06 15:20)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 254

2

 • 21 - 8
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Muhammad FEBRIANSYAH

Indonesia
XHTG 397

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá