SHIH Kuei Chun

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
XHTG
239 (Cao nhất 158 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Masters Hàn Quốc 2018

Trình độ đơn nam (2018-11-27 12:55)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 239

0

 • 17 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

REN Pengbo

China
XHTG 179

Loạt quốc tế Malaysia 2018

Đơn nam 

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 239

2

 • 18 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Jia Wei TAN

Malaysia
XHTG 135

Masters Hàn Quốc 2018

Trình độ đơn nam (2018-11-27 10:35)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 239

2

 • 24 - 26
 • 21 - 19
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

YIM Jong Woo

Korea
XHTG 1266

Loạt quốc tế Malaysia 2018

Đơn nam (2018-11-08 11:40)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 239

2

 • 7 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Fong Hau SIM

Malaysia
XHTG 510

Đơn nam (2018-11-06 15:20)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 239

2

 • 21 - 8
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Muhammad FEBRIANSYAH

Indonesia
XHTG 500

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá