SHIH Kuei Chun

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
XHTG
193 (Cao nhất 173 vào tuần 24 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thách thức quốc tế của CELCOM AXIATA Malaysia

Đơn nam (2018-04-17 19:30)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 193

0

 • 23 - 25
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Yee Han CHONG

Malaysia
XHTG 129

Vòng loại Nam đôi (2018-04-17 13:55)

LU Chia Hung

Chinese Taipei
XHTG 118

 

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XGTH 193

0

 • 14 - 21
 • 15 - 21

2

 

Yu Ming, Adam LAU

Malaysia
XHTG 510

Lingshui Trung Quốc Masters 2018

Đôi nam (2018-04-11 16:00)

LU Chia Hung

Chinese Taipei
XHTG 118

 

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XGTH 193

0

 • 9 - 21
 • 16 - 21

2

Đơn nam (2018-04-10 11:00)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 193

1

 • 21 - 18
 • 18 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIU Haichao

China
XHTG 562

Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018

Đôi nam (2018-03-23 22:40)

LU Chia Hung

Chinese Taipei
XHTG 118

 

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XGTH 193

0

 • 10 - 21
 • 8 - 21

2

Aaron CHIA

Malaysia

 

Wooi Yik SOH

Malaysia
XHTG 634

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá