PARUPALLI Kashyap

PARUPALLI Kashyap PARUPALLI Kashyap PARUPALLI Kashyap

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
33 tuổi
XHTG
24 (Cao nhất 23 vào tuần 52 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đơn nam (2020-03-11 19:30)

PARUPALLI Kashyap

Ấn Độ
XHTG 24

Barcelona Tây Ban Nha 2020

Đơn nam (2020-02-19 13:20)

PARUPALLI Kashyap

Ấn Độ
XHTG 24

1

 • 21 - 9
 • 18 - 21
 • 12 - 14

2

Kết quả trận đấu

Ygor COELHO

Brazil
XHTG 48

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đơn nam (2020-01-15 20:10)

PARUPALLI Kashyap

Ấn Độ
XHTG 24

0

 • 14 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2020

Đơn nam (2020-01-08 15:30)

PARUPALLI Kashyap

Ấn Độ
XHTG 24

0

 • 17 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kento MOMOTA

Nhật Bản
XHTG 1

Syed Modi quốc tế 2019

Đơn nam (2019-11-28 12:40)

PARUPALLI Kashyap

Ấn Độ
XHTG 24

1

 • 21 - 18
 • 20 - 22
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

KIDAMBI Srikanth

Ấn Độ
XHTG 14

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá