Tien Minh NGUYEN

Tien Minh NGUYEN Tien Minh NGUYEN Tien Minh NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
Tuổi
35 tuổi
Chiều cao
169cm
Lối đánh
Hỗn hợp
Tay thuận
Tay phải
XHTG
63 (Cao nhất 39 vào tuần 9 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

PAYTREN BERKAT ABADI Indonesia Thách thức quốc tế 2018

Đơn nam (2018-10-24 13:20)

Tien Minh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 63

0

 • 12 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Wisnu Yuli PRASETYO

Indonesia
XHTG 241

Chinese Taipei Open 2018

Đơn nam (2018-10-03 17:20)

Tien Minh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 63

1

 • 21 - 13
 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Wei Feng CHONG

Malaysia
XHTG 43

Sydney International 2018

Đơn nam 

Tien Minh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 63

1

 • 16 - 21
 • 21 - 19
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Riichi TAKESHITA

Japan
XHTG 66

Đơn nam (2018-09-22 11:35)

Tien Minh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 63

2

 • 21 - 18
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Abhinav MANOTA

New Zealand
XHTG 116

Đơn nam (2018-09-21 14:40)

Tien Minh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 63

2

 • 28 - 26
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Hashiru SHIMONO

Japan
XHTG 139

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá