Tommy SUGIARTO

Tommy SUGIARTO Tommy SUGIARTO Tommy SUGIARTO

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
31 tuổi
XHTG
17 (Cao nhất 9 vào tuần 14 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đơn nam (2019-07-17 09:00)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 17

1

 • 20 - 22
 • 21 - 14
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

CHEN Long

China
XHTG 4

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đơn nam (2019-06-07 18:10)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 17

Đơn nam (2019-06-06 16:55)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 17

2

 • 21 - 19
 • 20 - 22
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Kean Yew LOH

Singapore
XHTG 49

Đơn nam (2019-06-05 14:20)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 17

2

 • 21 - 12
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

NG Ka Long Angus

Hong Kong
XHTG 13

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đơn nam (2019-05-02 20:20)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 17

0

 • 14 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

PRANNOY H. S.

India
XHTG 31

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá