Tommy SUGIARTO

Tommy SUGIARTO Tommy SUGIARTO Tommy SUGIARTO

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
10 (Cao nhất 9 vào tuần 2 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đơn nam (2018-11-14 20:45)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

1

 • 21 - 17
 • 19 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Jan O JORGENSEN

Denmark
XHTG 26

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đơn nam (2018-11-08 13:40)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

1

 • 21 - 10
 • 9 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-11-07 12:45)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

2

 • 21 - 8
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

WONG Wing Ki Vincent

Hong Kong
XHTG 38

YONEX French Open 2018

Đơn nam (2018-10-23 12:00)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

1

 • 21 - 16
 • 24 - 26
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

SON Wan Ho

Korea
XHTG 5

DANISA Đan Mạch Mở 2018

Đơn nam (2018-10-18 09:00)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

1

 • 21 - 13
 • 16 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

SON Wan Ho

Korea
XHTG 5

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá