Tommy SUGIARTO

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
10

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nam (2018-08-01 16:40)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

0

 • 14 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-07-31 15:00)

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

2

 • 21 - 16
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Kalle KOLJONEN

Finland
XHTG 85

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đơn nam 

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

1

 • 16 - 21
 • 21 - 13
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kanta TSUNEYAMA

Japan
XHTG 18

Đơn nam 

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

2

 • 21 - 15
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Suppanyu AVIHINGSANON

Thailand
XHTG 20

Đơn nam 

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

2

 • 21 - 11
 • 11 - 21
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

Kantaphon WANGCHAROEN

Thailand
XHTG 17

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá