Amy TAN

Thông tin

Quốc gia
Netherlands(Netherlands)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
494 (Cao nhất 459 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-09 09:00)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 494

0

 • 6 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2019-03-08 13:15)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 494

2

 • 21 - 7
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

YONEX Hà Lan Junior International 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-01 13:30)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 494

0

 • 17 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2019-02-28 10:45)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 494

2

 • 21 - 14
 • 20 - 22
 • 21 - 10

1

Kết quả trận đấu

YONEX Ý Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-02-23 18:00)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 494

0

 • 8 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

WU Yuhan

China
XHTG 690

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá