Amy TAN

Thông tin

Quốc gia
Netherlands(Netherlands)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
534 (Cao nhất 489 vào tuần 3 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Estonia International 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-11 09:00)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 534

0

 • 13 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mariya MITSOVA

Bulgaria
XHTG 93

Trình độ đôi (2019-01-10 15:00)

Aram MAHMOUD

Netherlands
XHTG 324

 

Amy TAN

Netherlands
XGTH 534

2

 • 21 - 10
 • 21 - 6

0

 

Krestina SILICH

Belarus
XHTG 313

Czech Junior 2018

Đơn nữ 

Amy TAN

Netherlands
XHTG 534

2

 • 21 - 15
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

YONEX Estonia International 2019

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-01-10 12:00)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 534

2

 • 21 - 3
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Miranda JOHANSSON

Sweden
XHTG 605

Czech Junior 2018

Đơn nữ (2018-11-24 15:10)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 534

2

 • 21 - 13
 • 22 - 20

0

Juliana Viana VIEIRA

Juliana Viana VIEIRA

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá