Amy TAN

Thông tin

Quốc gia
Netherlands(Netherlands)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
351

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

RSL Litva International 2019

Đĩa đơn nữ (2019-06-08 09:00)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 351

0

 • 13 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Miranda WILSON

Germany
XHTG 210

Đôi nữ (2019-06-07 20:40)

Dounia PELUPESSY

Switzerland
XHTG 537

 

Amy TAN

Netherlands
XGTH 351

1

 • 21 - 16
 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

Đĩa đơn nữ (2019-06-07 16:00)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 351

2

 • 21 - 13
 • 27 - 25

0

Kết quả trận đấu

Anna MIKHALKOVA

Ukraine
XHTG 254

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-06-07 09:45)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 351

2

 • 19 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Anna BYGUM

Denmark
XHTG 294

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-06-06 15:35)

Amy TAN

Netherlands
XHTG 351

2

 • 21 - 8
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá