Ciara TORRANCE

Thông tin

Quốc gia
Scotland(Scotland)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
144 (Cao nhất 76 vào tuần 36 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Decathlon PERFLY Ý quốc tế 2019

Đôi nữ (2019-12-13 16:05)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Emilie FURBO

Đan Mạch

 

Trine VILLADSEN

Đan Mạch

Đôi nữ (2019-12-13 09:00)

0

 • 16 - 21
 • 14 - 21

2

Công ty quốc tế Wales 2019

Đôi nam nữ (2019-11-30 15:00)

2

 • 21 - 14
 • 20 - 22
 • 21 - 17

1

Đôi nữ (2019-11-30 12:15)

1

 • 14 - 21
 • 21 - 15
 • 15 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-11-30 10:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 8

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá