Ciara TORRANCE

Thông tin

Quốc gia
Scotland(Scotland)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
95 (Cao nhất 76 vào tuần 36 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Áo mở 2020

Đôi nữ (2020-02-21 17:00)

Julie MACPHERSON

Scotland
XHTG 1238

 

0

 • 18 - 21
 • 16 - 21

2

Pooja DANDU

Ấn Độ

 
Đôi nữ (2020-02-21 12:00)

Julie MACPHERSON

Scotland
XHTG 1238

 

2

 • 22 - 20
 • 21 - 17

0

Christine BUSCH

Đan Mạch

 

Amalie SCHULZ

Đan Mạch
XHTG 159

Đôi nam nữ (2020-02-21 10:00)

0

 • 13 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nữ (2020-02-20 18:15)

Julie MACPHERSON

Scotland
XHTG 1238

 

2

 • 21 - 8
 • 21 - 5

0

Đôi nam nữ (2020-02-20 13:00)

2

 • 21 - 17
 • 18 - 21
 • 21 - 19

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá