Jia Heng Jason TEH

Thông tin

Quốc gia
Singapore(Singapore)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
256 (Cao nhất 247 vào tuần 47 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Singapore International International Series 2018

Đơn nam U19 (2018-11-29 12:30)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 256

2

 • 21 - 9
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

CHIANG Chien-Wei

Chinese Taipei

Đơn nam U19 (2018-11-27 11:30)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 256

2

 • 21 - 17
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

LIAO Jhuo-Fu

Chinese Taipei
XHTG 1754

Đơn nam U19 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 256

2

 • 21 - 12
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Yang YANG

Chinese Taipei
XHTG 529

Đơn nam U19 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 256

2

 • 21 - 16
 • 12 - 21
 • 21 - 8

1

Kết quả trận đấu

SU Li Yang

Chinese Taipei
XHTG 482

Đơn nam U19 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 256

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá