Jia Heng Jason TEH

Thông tin

Quốc gia
Singapore(Singapore)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
310 (Cao nhất 308 vào tuần 39 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sydney International 2018

Đơn nam (2018-09-20 13:35)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 310

1

 • 19 - 21
 • 21 - 17
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Siddharath THAKUR

India
XHTG 149

Quốc tế Nam Úc 2018

Đơn nam (2018-09-15 11:30)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 310

0

 • 16 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Riichi TAKESHITA

Japan
XHTG 81

Đơn nam (2018-09-14 17:40)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 310

2

 • 21 - 15
 • 10 - 21
 • 21 - 11

1

Kết quả trận đấu

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 125

Đơn nam (2018-09-14 10:20)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 310

2

 • 21 - 19
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Shreyansh JAISWAL

India
XHTG 109

Đơn nam (2018-09-13 15:00)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 310

2

 • 21 - 15
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Yian (Andy) XIE

Australia
XHTG 1116

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá