Jia Heng Jason TEH

Thông tin

Quốc gia
Singapore(Singapore)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
243 (Cao nhất 236 vào tuần 20 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Singapore International International Series 2018

Đơn nam U19 (2018-11-29 12:30)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 243

2

 • 21 - 9
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

CHIANG Chien-Wei

Chinese Taipei

Đơn nam U19 (2018-11-27 11:30)

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 243

2

 • 21 - 17
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

LIAO Jhuo-Fu

Chinese Taipei

Đơn nam U19 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 243

2

 • 21 - 12
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Yang YANG

Chinese Taipei
XHTG 366

Đơn nam U19 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 243

2

 • 21 - 16
 • 12 - 21
 • 21 - 8

1

Kết quả trận đấu

SU Li Yang

Chinese Taipei
XHTG 340

Đơn nam U19 

Jia Heng Jason TEH

Singapore
XHTG 243

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá