selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Dụng cụ, vợt và cầu của Malya HOAREAU - Badonavi

Malya HOAREAU

Thông tin

Quốc gia
Pháp(France)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
34 (Cao nhất 132 vào tuần 25 năm 2023)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế FZ FORZA Nantes 2024

Đơn nữ (2024-06-15 09:00)

Malya HOAREAU

Pháp
XHTG 34

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

RSL Quốc tế Litva 2024

Đơn nữ (2024-06-08 09:00)

Malya HOAREAU

Pháp
XHTG 34

2

 • 18 - 21
 • 21 - 8
 • 21 - 11

1

Kết quả trận đấu

Áo mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-05-24 09:00)

Malya HOAREAU

Pháp
XHTG 34

2

 • 21 - 15
 • 18 - 21
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

YONEX Luxembourg Mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-05-03 09:00)

Malya HOAREAU

Pháp
XHTG 34

0

 • 15 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kaloyana NALBANTOVA

Bulgaria
XHTG 11

Quốc tế Hà Lan 2024

Đơn nữ (2024-03-15 09:00)

Malya HOAREAU

Pháp
XHTG 34

2

 • 21 - 11
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Veronika DOBIÁŠOVÁ

Cộng hòa Séc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá