Giovanni TOTI

Thông tin

Quốc gia
Italy(Italy)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
344 (Cao nhất 216 vào tuần 21 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Ý quốc tế 2018

Đôi nam (2018-12-14 12:30)

Fabio CAPONIO

Italy
XHTG 189

 

Giovanni TOTI

Italy
XGTH 344

0

 • 20 - 22
 • 17 - 21

2

Trình độ đơn nam (2018-12-13 09:35)

Giovanni TOTI

Italy
XHTG 344

0

 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Thomas SIBBALD

Netherlands
XHTG 847

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đôi nam U19 (2018-11-14 14:40)

Enrico BARONI

Italy
XHTG 384

 

Giovanni TOTI

Italy
XGTH 344

1

 • 11 - 21
 • 30 - 29
 • 11 - 21

2

Đơn nam U19 (2018-11-14 11:20)

Giovanni TOTI

Italy
XHTG 344

0

 • 7 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lakshya SEN

India
XHTG 109

Đôi nam U19 (2018-11-13 16:30)

Enrico BARONI

Italy
XHTG 384

 

Giovanni TOTI

Italy
XGTH 344

2

 • 21 - 16
 • 14 - 21
 • 21 - 18

1

 
Gavin MORAGODA

Gavin MORAGODA

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá