PURVA BARVE

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
456 (Cao nhất 301 vào tuần 44 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nữ U19 (2018-11-14 13:20)

PURVA BARVE

India
XHTG 456

0

 • 15 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2018-11-13 11:00)

PURVA BARVE

India
XHTG 456

2

 • 21 - 17
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Pornpicha CHOEIKEEWONG

Thailand
XHTG 526

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đơn nữ 

PURVA BARVE

India
XHTG 456

2

 • 21 - 3
 • 21 - 2

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ 

PURVA BARVE

India
XHTG 456

1

 • 21 - 17
 • 14 - 21
 • 16 - 21

2

EOON Qi Xuan

EOON Qi Xuan

Bảo hiểm nhân thọ liên bang IDBI Hyderabad Mở 2018

Vòng loại đơn nữ (2018-09-04 10:55)

PURVA BARVE

India
XHTG 456

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá