selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Dụng cụ, vợt và cầu của Sydney TJONADI - Badonavi

Sydney TJONADI

Thông tin

Quốc gia
Australia(Australia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
37 (Cao nhất 197 vào tuần 25 năm 2024)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

NHÓM SATHIO Giải Úc mở rộng 2024

Đôi nam nữ (2024-06-13 09:00)

Jordan YANG

Australia

 

Sydney TJONADI

Australia
XGTH 37

0

 • 4 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2024-06-12 09:00)

Jordan YANG

Australia

 

Sydney TJONADI

Australia
XGTH 37

2

 • 21 - 16
 • 21 - 10

0

 
Sruti SWAIN

Sruti SWAIN

Đôi nữ (2024-06-11 09:00)

Sydney TJONADI

Australia
XHTG 37

 
Victoria TJONADI

Victoria TJONADI

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

Ria BAIRY

Ria BAIRY

 
Alphonsa BIJOMON

Alphonsa BIJOMON

VICTOR Giải vô địch Châu Đại Dương 2024

Đơn nữ (2024-02-14 09:00)

Sydney TJONADI

Australia
XHTG 37

0

 • 15 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Tiffany HO

Australia

Quốc tế Sydney 2023

Đôi nữ (2023-10-21 09:00)

Sydney TJONADI

Australia
XHTG 37

 
Victoria TJONADI

Victoria TJONADI

0

 • 15 - 21
 • 12 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá