Chasinee KOREPAP

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
180 (Cao nhất 144 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nữ U19 (2018-11-14 12:40)

Chasinee KOREPAP

Thailand
XHTG 180

0

 • 20 - 22
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đôi nam nữ U19 (2018-11-14 09:00)

1

 • 21 - 14
 • 20 - 22
 • 14 - 21

2

Brian YANG

Canada
XHTG 232

 

Katie HO-SHUE

Canada
XHTG 303

Li NING BWF Giải vô địch bóng đá nam nữ thế giới 2018

Đôi nữ 

Benyapa AIMSAARD

Thailand
XHTG 206

 

Chasinee KOREPAP

Thailand
XGTH 180

2

 • 21 - 7
 • 21 - 7

0

Micaela Fernanda CASTILLO SALAZAR

Micaela Fernanda CASTILLO SALAZAR

 

Ines MENDOZA ROSELL

Peru
XHTG 504

Đôi nữ 

Benyapa AIMSAARD

Thailand
XHTG 206

 

Chasinee KOREPAP

Thailand
XGTH 180

2

 • 21 - 8
 • 21 - 3

0

Megan DE BEER

South Africa
XHTG 526

 

Chelsea YIATSES

South Africa

Đôi nữ 

Benyapa AIMSAARD

Thailand
XHTG 206

 

Chasinee KOREPAP

Thailand
XGTH 180

1

 • 14 - 21
 • 21 - 16
 • 16 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá