Chasinee KOREPAP

Chasinee KOREPAP

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
188 (Cao nhất 177 vào tuần 7 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế Iran Fajr lần thứ 28 năm 2019

Đôi nữ (2019-02-06 09:45)

0

 • 13 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nữ (2019-02-05 14:10)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 9

0

Đôi nữ (2019-02-05 11:30)

2

 • 21 - 10
 • 21 - 12

0

Nasim SAFAI

Iran
XHTG 472

 

Hananeh YAGHOBZADEH

Iran
XHTG 865

NGUYÊN TẮC SIRIVANNAVari Thái Lan 2019

Đôi nữ (2019-01-10 18:45)

0

 • 13 - 21
 • 7 - 21

2

Đôi nữ (2019-01-09 18:20)

2

 • 21 - 7
 • 21 - 9

0

Emily KAN

United States
XHTG 578

 

Isabel ZHONG

United States
XHTG 105

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá