Chasinee KOREPAP

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
166 (Cao nhất 144 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Bangka Belitung Indonesia Masters 2018

Đôi nữ (2018-09-19 21:00)

0

 • 15 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-09-19 10:20)

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

YONEX SUNRISE India Junior International 2018

Đôi nam nữ U19 (2018-08-11 17:00)

0

 • 15 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nam nữ U19 (2018-08-11 08:30)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 12

0

Aman RAIKWAR

Aman RAIKWAR

 
Aditi VERMA

Aditi VERMA

Đơn nữ U19 (2018-08-10 17:00)

Chasinee KOREPAP

Thailand
XHTG 166

0

 • 16 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

SMIT TOSHNIWAL

India
XHTG 220

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá