Chasinee KOREPAP

Chasinee KOREPAP

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
397 (Cao nhất 113 vào tuần 19 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nam nữ (2019-04-12 13:00)

1

 • 17 - 21
 • 21 - 19
 • 10 - 21

2

Đôi nữ (2019-04-11 15:55)

2

 • 19 - 21
 • 21 - 13
 • 21 - 13

1

CHENG Yu-Pei

Chinese Taipei

 

JUANG Tz-Ren

Chinese Taipei

Đôi nam nữ (2019-04-11 12:55)

2

 • 21 - 17
 • 22 - 20

0

LU Chia Hung

Chinese Taipei
XHTG 61

 

CHUNG Kan-Yu

Chinese Taipei

Đôi nữ (2019-04-10 20:00)

2

 • 20 - 22
 • 21 - 19
 • 21 - 15

1

TSENG Yu-Chi

Chinese Taipei

 

YE Jing Ya

Chinese Taipei

Đôi nam nữ (2019-04-10 12:50)

2

 • 21 - 15
 • 20 - 22
 • 21 - 16

1

LIN Yong Sheng

Chinese Taipei

 

LIU Chiao-Yun

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá