Vivien SANDORHAZI

Vivien SANDORHAZI

Thông tin

Quốc gia
Hungary(Hungary)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
232 (Cao nhất 228 vào tuần 23 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

FZ FORZA Quốc tế Slovenia 2019

Đĩa đơn nữ (2019-05-16 18:00)

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 232

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Laura SAROSI

Hungary
XHTG 107

Đĩa đơn nữ (2019-05-16 14:00)

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 232

2

 • 21 - 14
 • 12 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Sophia GRUNDTVIG

Denmark
XHTG 278

Đôi nam nữ (2019-05-16 10:00)

0

 • 11 - 21
 • 13 - 21

2

(2019-05-15 10:20)

2

 • 16 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 8

1

Giải Valamar Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-04-07 13:15)

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 232

2

 • 21 - 10
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Milena SCHNIDER

Switzerland
XHTG 910

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá