Vivien SANDORHAZI

Vivien SANDORHAZI

Thông tin

Quốc gia
Hungary(Hungary)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
255 (Cao nhất 252 vào tuần 10 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-08 13:50)

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 255

0

 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đôi nam U19 (2019-03-08 09:35)

Marcell CSOBOD

Hungary
XHTG 1649

 

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XGTH 255

0

 • 15 - 21
 • 9 - 21

2

Đôi nam U19 (2019-03-07 10:00)

Marcell CSOBOD

Hungary
XHTG 1649

 

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XGTH 255

2

 • 11 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 19

1

FZ FORZA Tiếng Slovak mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-02-28 13:35)

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 255

0

 • 17 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Vladyslava LESNAYA

Ukraine
XHTG 263

YONEX Ý Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-02-23 15:35)

Vivien SANDORHAZI

Hungary
XHTG 255

0

 • 17 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

WU Yuhan

China
XHTG 690

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá