Arnaud MERKLE

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
172 (Cao nhất 171 vào tuần 36 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

RSL Thụy Điển mở rộng 2019

Trình độ đơn nam (2019-01-17 17:35)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 172

1

 • 16 - 21
 • 21 - 12
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mads THØGERSEN

Denmark
XHTG 279

Trình độ đơn nam (2019-01-17 14:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 172

2

 • 21 - 9
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Peter CORREL

Denmark
XHTG 797

Trình độ đơn nam (2019-01-17 12:30)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 172

2

 • 21 - 16
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Camilo BORST

Germany
XHTG 579

YONEX Estonia International 2019

Đơn nam (2019-01-13 11:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 172

2

 • 21 - 8
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Joran KWEEKEL

Netherlands
XHTG 166

Đơn nam (2019-01-12 16:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 172

2

 • 21 - 8
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Teck Zhi SOO

Malaysia
XHTG 125

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá