Arnaud MERKLE

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
183 (Cao nhất 171 vào tuần 36 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nam (2018-10-11 12:50)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 183

0

 • 7 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

LI Shifeng

China
XHTG 466

Đơn nam (2018-10-10 14:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 183

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 207

Bảng B đơn nam (2018-10-09 09:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 183

2

 • 21 - 15
 • 17 - 21
 • 21 - 7

1

Kết quả trận đấu

Brian YANG

Canada
XHTG 176

Bảng B đơn nam (2018-10-08 09:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 183

2

 • 21 - 12
 • 18 - 21
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

Lukas RESCH

Germany
XHTG 1489

Bảng B đơn nam (2018-10-07 10:45)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 183

2

 • 21 - 19
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Markus BARTH

Norway
XHTG 1540

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá