Arnaud MERKLE

Arnaud MERKLE

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
211 (Cao nhất 171 vào tuần 36 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Pháp sư Masters 2019

Trình độ đơn nam (2019-03-19 09:45)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 211

0

 • 19 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

REN Pengbo

China
XHTG 126

YONEX Thụy Sĩ mở rộng 2019

Trình độ đơn nam (2019-03-12 15:30)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 211

0

 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Raul MUST

Estonia
XHTG 87

Trình độ đơn nam (2019-03-12 12:40)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 211

Alexander ROOVERS

Germany
XHTG 84

54 Giải vô địch quốc tế Bồ Đào Nha 2019

Đơn nam (2019-03-08 09:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 211

0

 • 17 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Michal ROGALSKI

Poland
XHTG 106

Trình độ đơn nam (2019-03-07 19:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 211

2

 • 21 - 16
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Gergo PYTEL

Hungary
XHTG 277

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá