Arnaud MERKLE

Arnaud MERKLE

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
174 (Cao nhất 158 vào tuần 21 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đơn nam (2019-06-14 11:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 174

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Pablo ABIAN

Spain
XHTG 58

Đơn nam (2019-06-13 14:30)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 174

2

 • 21 - 10
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Sourabh VERMA

India
XHTG 47

Trình độ đơn nam (2019-06-13 09:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 174

2

 • 21 - 10
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Tobias KUENZI

Switzerland
XHTG 203

Trình độ đơn nam (2019-06-12 14:30)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 174

2

 • 21 - 10
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Joan MONROY

Spain
XHTG 1654

BABB Quốc tế Đức 2019

Đơn nam (2019-05-18 14:00)

Arnaud MERKLE

France
XHTG 174

2

 • 22 - 20
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Max WEISSKIRCHEN

Germany
XHTG 168

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá